Prezentare parteneri

 

 

a. parteneri instituţionali

Muzeul Naţional al Ţăranului Român (www.muzeultaranuluiroman.ro) este un muzeu de importanţă naţională care deţine colecţii de obiecte deosebit de bogate, adăpostite într-o clădire monument istoric, în stil neo-românesc. Practică o muzeografie cu totul aparte, care i-a prilejuit în anul 1996 onoarea atribuirii trofeului EMYA - European Museum of the Year Award.
Un aspect important în activitatea sa îl constituie îmbogăţirea şi diversificarea permanentă a colecţiilor sale prin cercetări proprii, achiziţii sau donaţii. MTR are o experienţă notabilă în derularea de proiecte de cercetare şi expoziţionale, multe dintre acestea desfăşurate cu finanţări nerambursabile provenite din fonduri guvernamentale, dar şi de la Uniunea Europeană
Atribuţii în cadrul proiectului cultural:

 •   Oferă cu titlu gratuit (cu precizarea sursei), informaţii şi imagini din arhiva MŢR privind muzeele/colecţiile muzeale etnografice ale minorităţilor etnice din România.
 •   Promovează proiectul pe canale proprii.


Muzeul Secuiesc al Ciucului - MIERCUREA-CIUC (www.csszm.ro) găzduit în cetatea Mikó, monument istoric, deţine piese de istorie, arheologie (între care tezaurul dacic de argint descoperit la Sâncrăieni-Ciuc); etnografie şi picturi medievale, desene şi acuarele ale pictorului Márton Ferenc; colecţia de carte veche (biblioteca franciscană de la Şumuleu-Ciuc). Casele şi porţile secuieşti construite din lemn constituie o secţiune specială a colecţiei muzeului.
Este un muzeu de importanţă regională
Atribuţii în cadrul proiectului cultural:

 •   Promovează proiectul pe pagina proprie de web şi pe canalele proprii de comunicare
 •   Oferă consultanţă privind muzeele şi colecţiile maghiare din Transilvania


Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural (www.antrec.ro) este organizaţie nonguvernamentală, membră a Federaţiei Europene de Turism Rural – EUROGITES, fiind recunoscută pe plan naţional şi internaţional ca lider în dezvoltarea turismului rural românesc, în încurajarea conservării ecologice, precum şi a păstrării culturii tradiţionale româneşti. Asociaţia a fost înfiinţată în 1994 şi are un număr de 2.500 membrii – proprietari de pensiuni turistice şi agroturistice din 800 de localităţi – din 32 de judeţe.
Atribuţii în cadrul proiectului cultural:

 • Promovează proiectul pe pagina proprie şi pe canalele proprii de comunicare.
 • Oferă informaţii privind locaţii de pensiuni din localităţile unde sunt prezente muzee şi colecţii publice. Aceste informaţii, ca şi linkul privind pagina proprie ANTREC, vor fi postate pe pagina dedicată proiectului.


Reţeaua Colecţiilor şi Muzeelor Etnografice Săteşti Particulare din România este o organizaţie nonguvernamentală formată din 21 de muzee răspândite pe întregul teritoriu al României. În formarea profesională şi constituirea juridică a reţelei, un aport deosebit l-a avut Muzeul Naţional al Ţăranului Român.
Atribuţii în cadrul proiectului cultural:

 • Oferă informaţii şi fotografii privind colecţiile publice săteşti care vor prezenta istoria şi tradiţia minorităţilor etnice din cadrul RECOMESPAR.
 • Oferă consultanţă/informaţii şi fotografii privind alte colecţiile publice săteşti – din zonă - care vor prezenta istoria şi tradiţia minorităţilor etnice.
 • Asigură informaţii referitoare la patrimoniului cultural imobil al minorităţilor etnice din zonă.

 

b. Parteneri – persoane

Prof. univ. dr. Ioan Opriş - Centrul Naţional de Cercetare şi Documentare în Domeniul Muzeologiei "Radu Florescu" (muzeologie.wordpress.com)
Centrul are ca principale atribuţii promovarea cercetărilor privind istoria muzeelor şi a celor referitoare la curentele şi evoluţiile din muzeologia contemporană. De asemenea, el îşi propune constituirea unei baze de date şi documentare referitoare la muzeele din România şi la proiectele expoziţionale implementate de acestea.
Atribuţii în cadrul proiectului:

 • consiliere ştiinţifică
 • realizarea unui istoric al colecţiilor/muzeelor ce prezintă istoria şi tradiţiile minorităţilor etnice.


Cercetător ştiinţific dr. Angelica Mihăilescu
Institutului de Ştiinte ale Educaţiei (www.ise.ro). ISE îşi propune să contribuie activ la inovaţia în educaţie prin expertiză, formare, studii şi cercetări. Misiunea instituţiei este de a oferi suportul ştiinţific necesar celor mai noi abordări în educaţie, pentru o învăţare autentică, motivantă, activă şi creativă.
Atribuţii în cadrul proiectului:

 • Oferă sprijin pentru dezvoltarea resurselor de documentare în cadrul proiectului.
 • Promovează proiectul către principalii beneficiari din domeniul educaţiei.