Monumente istorice din zonă

Print
  • id
  • Muzeul Etnografic "Haszmann Pál" - CERNATUL DE JOS
  • CV-II-a-A-13175.
  • Sat/comună CERNAT nr. 469
  • sec. XIV-XIX
  • Conform lucrării “Monumentele Istorice ale Ungariei” a istoricului Forster Gyula, biserica şi incinta fortificată au fost construite în secolele XIV-XVI; în secolele XVI-XVII au servit ca loc de apărare contra turcilor. Primul turn-clopotniţă s-a construit la 1727, dar a suferit modificări între anii 1761-1763. Constructorul turnului din 1761-1763 este Mihalzfalvi Lajos. Între 1799-1800 biserica a suferit modificări în stil baroc. Cu demolarea boltirii originale, biserica a fost lărgită în lăţime şi s-a executat un tavan plat tencuit. În anul 1830, biserica şi turnul au fost distruse de incendiu, fiind reconstruite între anii 1835-1845 în stil clasic.Autorul reconstrucţiei din aniii 1835-1845 este Landl, constructor militar. Potrivit cercetărilor istoricului Bogdan Denes, biserica a fost construită între anii 1600-1606. Istoricul Orban Balasz o consideră mai veche. Ansamblul se compune: dintr-o biserică de plan dreptunghiular, cu câte un contrafort pe cele patru colţuri;un turn clopotniţă orientat spre est raportat la faţada estică a bisericii; dintr-un turn de apărare situat spre sud-est față de faţada sudică a bisericii şi din porţiunea păstrată a zidului de apărare spre nord de biserică. Biserica are un interior baroc clasic, cu ornamente de stuco. Tavanul e plat și tencuit. În capătul de est şi de vest se află câte o tribună. Amvonul a fost construit la 1700 din piatră, fiind sculptat în stil renascentist. Biserica are două intrări, una spre sud, alta spre vest, ambele cu câte un portic, porticul de vest având o formă barocă. Turnul şi zidul de apărare şi-a păstrat formele sale caracteristice, deschizăturile mici, golurile de apărare. Piatra funerară a fraților Domokos datează din anul 1600 și este amplasată pe peretele nordic în interiorul bisericii.
  • Orbán Balázs: Székelyföldés Erdély, CR-ROM, Arcanum, Budapest, 2001, ISBN 9639374148
    Orbán Balázs: A Székelyföldleírásatörténelmi, régészeti, természetrajzi s népismeiszempontból (hasonmáskiadás), BabitsKiadó, Szekszárd, 2002, ISBN 9639272779, (sau Orbán Balázs, A Székelyföldleírása. Vol. III, Háromszék, Pest, 1869)