Monumente istorice din zonă

Print
 • id
 • Casa-Muzeu - BISERICANI
 • HR-II-a-A-12756
 • sat BISERICANI, comuna LUPENI, nr. 2
 • sec. XIII-XVIII
 • Existența parohiei reformate în veacul al XIV-lea, amintită fiind în lista dijmelor papale încă în anul 1332, dovedeşte existența bisericii înainte de această dată. Se presupune că în secolul XIII a fost construit numai naosul în stil romanic. Altarul a fost construit mai târziu cu cca 100-150 ani, în stil gotic (nervurile din piatră). Turnul s-a executat în 1764. Conform scriptelor, biserica a fost construită de meşteri italieni ajutaţi de meşteri locali.
  Biserica se află la marginea satului şi este înconjurată de un zid de piatră care a servit ca zid de apărare având şi goluri de tragere. Amplasarea bisericii la marginea satului se explică prin faptul că în timpul năvălirii turcilor, această biserică a servit ca adăpost pentru populația satului Bisericani, dar şi pentru populaţia celor trei sate învecinate (Lupeni, Morăreni şi Bogan). Este o biserică fortificată, din piatră şi cărămidă, cu formă dreptunghiulară. Șarpanta acoperişului este din lemn şi acoperită cu ţigle. Nava bisericii construită în secolul XIII în stil romanic a rămas neschimbată. Sanctuarul (absida) în stil gotic are o boltă gotică cu nervuri de piatră, uşa sacristiei este în stil gotic, de asemenea ancadramentul de piatră a doua intrări este în stil gotic. Turnul din 1764 este în stil baroc.
 • Orbán Balázs, A Székelyföld leírása, Udvarhelyszék, vol. I, Pest, 1868.
  Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi snépismei szempontból (hasonmás kiadás), Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.