Monumente istorice din zonă

Print
 • id
 • Muzeul Secuiesc al Ciucului - MIERCUREA-CIUC
 • HR-II-a-A-12745
 • municipiul MIERCUREA CIUC, str. Szek nr. 148
 • sec. XVIII-XIX
 • Biserica mănăstirii franciscane a fost construită între anii 1804-1835 de inginerul Constantin Schmidt, conform datelor din “Domus Historia”, în locul unei biserici de secol XIV. Papa Eugen al IV-a în Bula sa din 1444 vorbeşte de reconstruirea bisericii. În anul 1448 exista o biserică gotică cu 8 altare. Biserica gotică a fost terminată în 1448 cu ajutorul lui Ioan de Hunedoara şi a constituit prototipul bisericilor din Ciuc din a doua jumătate a secolului XV.
  Biserica a suferit mult în timpul invaziei tătarilor din anii 1563, 1600 – 1601, 1604, 1661, 1694. Între anii 1647 – 1649 a avut loc o refacere amplă. În anul 1802, biserica veche a fost demolată şi pe fundaţiile vechi, din materialul recuperat s-a început construirea bisericii de astăzi. Cutremurul din 1940 a provocat deteriorări bisericii, remediate în anul 1942, când s-a făcut consolidarea pereţilor.
  Biserica a fost construită în stil baroc clasic, cu o navă mare, cu o absidă şi cu două turnuri foarte înalte. Intrarea este împărţită cu pilaştri, dedesubtul căreia se află galeria-corul. Nava de dimensiuni mari are înălţime de 12 m. Pereţii navei sunt împărţiţi cu pilaştri, obţinând astfel câte 3 nişe. Are naosul mare cu un altar impozant. Altarul este ridicat având forma de baldachin cu coroană. Capitelele şi cornişele, ancadramentele golurilor şi ferestrelor, grilajul parapetului din fier forjat la absidă, toate sunt executate în stil baroc. Decoraţiile interioare, altarele sculptate, zugrăvelile sunt în totalitatea lor în stil baroc. Faţada principală este ridicată până la înălţimea şarpantei.. Arhitectura turnului şi a celorlalte faţade este identică. Dedesubtul bisericii se află criptele bisericii vechi, cu multe locuri pentru înmormântare. Cea mai veche dată indicată pe mormânt este 1686.
  Biserica are tablouri pictate între anii 1830-1850 de pictorul Papp Miklos din Braşov. În limita portalului vechii biserici era zugrăvită o Răstignire purtând şi o inscripţie cu data.
  Biserica a avut un altar triptic datat 1510-1526, iar astăzi este împărţit astfel: panoul central la muzeul naţional din Budapesta; panourile laterale la muzeul de artă din Budapesta, predela (podium, din italiana predella) la muzeul de istorie din Cluj.

  Capela Sfântul Ioan a fost construită în 1767. Ea este amplasată cu faţada principală în linia zidului înconjurător. Are o formă dreptunghiulară şi cuprinde o singură încăpere. Este acoperită cu o boltă cu dublă curbură. Are o şarpantă înaltă, pe coama căreia e montat un turnuleţ pentru clopotniţă. Are o singură intrare boltită şi la faţada principală este zidit un amvon cu acces din interior.
 • Orbán Balázs, A Székelyföld leírása, Udvarhelyszék, vol. I, Pest, 1868.