Monumente istorice din zonă

Print
  • id
  • Fotografii
  • Colecția muzeală a Episcopiei Ortodoxe Sârbe - TIMIȘOARA
  • TM-II-m-A-06173
  • municipiul TIMIȘOARA, str. Ungureanu Emanuil nr. 12
  • 1744 - 1784, refăcută între 1791 - 1792
  • Biserica sarbeasca din Timisoara, cu hramul Sfantul Nicolae, a fost construita intre 1744-1748. Catedrala ortodoxa a fost ridicata in locul vechii biserici ortodoxe ce fusese distrusa de un incendiu în 1728. Biserica are formă de navă care se termină spre est cu o absidă semicirculară mai îngustă și este construită din zidărie de cărămidă arsă. Peretele portant dinspre est, peste care se înalţă turnul, creează un decroș mult mai lat decât nava. Biserica nu are pronaos. La intrarea de vest, sub bolta corului, s-a format un mic pridvor, mult mai îngustă decât nava, din care se poate comunica printr-o ușă cu corul sau cu turnul bisericii, iar pe parte opusă se află o altă încăpere mai mică. Tavanul este executat boltit, având arce transversale de descărcare. Intrarea se face prin trei părți, din care o ușă este sub turn (pe partea dinspre vest) și două laterale (una pe partea sudică și cealaltă pe partea nordică).Ferestrele în număr de 13 sunt dispuse 10 în naos, una în absidă și câte una lateral pe porțiunea pridvorului. Toate au forma alungită cu partea superioară semicirculară. Turnul de secțiune pătrată are patru ferestre. Exteriorul este lucrat cu profile trase, având multe căi de acces realizate din tencuială și zidărie cu elemente decorative luate din baroc. Pictura iconostasului este realizată de Sava Petrovici între anii 1819-1820. În biserică se mai află o icoană pe tronul Maicii Domnului din anii 1811 pictată tot de Sava Petrovici. Pe iconostas se află o inscripţie cu litere chirilice: “Cu ajutorul lui Dumnezeu s-a zugrăvit și pictat această biserică al cărei hram este sf. Nicolae. În timpul Domniei Împăratului Franț I., în timpul conducerii spirituale ale Domnului Ștefan de Stratimirovici, mitropolitul Karlovățului și a lui Dl. Ștefan Avacumovici episcop al Timișorii, sub Augustin Petrovici și Vasilie Gheorghievici protopop al Timișorii și al egumenului Ioan Nicolici, Gavril Popovici și al parohului din Mehala Sofronie Miatovici, cu ajutorul obștei din Mehala cu al căror ajutor s-a terminat lucrarea”. Sculptura a fost realizată de Ianici din Arad, iar aurirea iconostasului de către Manoil Antonovici.
  • Borsvszki Samu, Temesvar (Timișoara), Budapesta, 1911.
    Slobodan Kostici, Sârbii în Banatul românesc, Timișoara, 1940. FOTO