Monumente istorice din zonă

Print
  • id
  • Muzeul Breslelor "Incze László” - TÂRGU SECUIESC
  • CV-II-a-A-13266
  • Sat/comună SÂNZIENI nr. 276
  • sec. XV-XX
  • Ansamblul format din: Biserica romano-catolică (CV-II-m-A-13266.01, Datare: 1401, transf. XVIII-XX), Incintă fortificată cu 4 bastioane cilindrice (CV-II-m-A-13266.02, Datare: XV, transf. XVIII)
    Biserica este considerată o ctitorie a soţiei lui Alexandru cel Bun, Doamna Ecaterina şi este datată în 1401. Este o biserică sală de formă foarte alungită, având turnul adiacent pe latura vestică. Accesul se face prin parterul turnuluişi prin încăperea anexă situată în partea centrală a nave, pe latura sudică. Nava, altarul şi încăperile anexe sunt acoperite cu bolţi cilindrice cu penetraţii şi nervuri, rezemate pe pilastri, cu capitele bogat profilate. Nava este separată de altar printr-un arc de triumf. Altarul, poligonal, are alipită pe latura nordică o sacristie de unde o scară de acces plasată în exteriorul navei conduce la amvon. În exterior biserica este înconjurată de contraforţi uşor treptaţi, cu panta copertinei foarte înclinată. Separarea dintre navă şi altar se vede şi în exterior prin diferenţa de nivel la coama acoperişului. Turnul, care are două cornişe intermediare, este terminat printr-un acoperiş foarte ascuţit, având la bază pe fiecare latură câte un timpan semicircular. Biserica este împrejmuită de un zid de incintă de formă poligonală neregulată străjuit de câte două bastioane de formă circulară pe laturile Est şi Vest (4) ridicate în secolul XV. Zidurile, care se ridică pe o înălţime până la circa 4,00 m, sunt tencuite şi prezintă mai multe nişe pe faţa interioară, iar la partea superioară sunt acoperite cu copertină de ţiglă. Intrarea în incintă se face prin turnul de vest, situat între cele două bastioane de vest. bastioanele și scara exterioară de la intrarea în incintă sunt învelite cu șindrilă. Turnul de intrare (vest) se ridică pe două nivele, cel superior fiind accesibil din incintă printr-o scară exterioară din lemn. Primul nivel este acoperit cu o boltă cilindrică, iar nivelele superioare cu planșee de lemn. Celelealte turnuri ale zidului de incintă sunt acoperite cu planșee de lemn. Faţada exterioară a turnului de intrare are o arcadă largă semicirculară cu poarta de intrare şi două nişe laterale. Un brâu lat separă cele două nivele, iar acoperişul are un fronton triunghiular.
  • V. Vătăşianu „Istoria artei feudale în ţările româneşti”, pagina 252.