Monumente istorice din zonă

Print
  • id
  • Muzeul Etnografic Maghiar "Sipos Lászlo"- BOGDAND/„Sipos László” magyar néprajzi múzeum, Bogdánd
  • SM-II-m-A-05244
  • municipiul SATU MARE Piaţa Păcii nr. 8
  • 1788-1807
  • Oraşul Satu Mare a acceptat Reforma destul de timpuriu, iar preoţii locali au devenit liderii bisericii protestante. Credincioşii protestanţi au folosit bise¬rica medievală. Pe parcursul secolului al XVII-lea, cu sprijinul principilor Tran¬silvaniei, oraşul a găzduit mai multe sinoade. În perioadele agitate biserica a suferit numeroase pagube, iar în 1703, când oraşul a fost incendiat, biserica a fost distrusă total. Populaţia alunga¬tă s-a întors doi ani mai târziu, şi, din 1707, cu acordul lui Francisc Râk6czi al II-lea, liturghiile au fost oficiate în hambarul cetăţii (pe locaţia actualei Casa Vecsey). Mai târziu s-a construit o biserică din chirpici şi o clopotniţă. Realizarea bisericii din piatră a început numai după Edictul de Toleranţă al lui Iosif al II-lea. Locul noii biserici a fost ales în spatele fostului edificiu medieval, În cimitirul vechi. Planul a fost realizat de meşterul Zsigmond Preinlich. Construcţia a debutat în 1788, iar sfinţirea a avut loc în 27 septembrie 1807. In 1862 edificiul a fost înconjurat cu un gard din lanţuri, după care a primit denumirea păstrată până azi, "Biserica cu Lanţuri". Pe parcursul secolului al XIX-lea au fost efectuate mai multe restaurări minore. Cele mai radicale transformări au devenit necesare după 1944 când biserica a fost bombardată, tavanul spart, iar majoritatea mobilierului distrus. Incepând cu 1947 credincioşii au început să repare edificiul, deşi restaurarea s-a încheiat abia în anii 1950. Biserica cu Lanţuri este unul dintre cele mai reuşite edificii de cult de la sfârşitul secolului al XVIll-lea. Turnul alipit faţadei vestice, fa¬ţadele principale şi secundare sunt decorate cu pilaştri şi cor¬nişe profilate. Ramele geamuri¬lor sunt formate din pilaştri şi cornişe profilate. Biserica-sală cu tavan plat are închidere absi¬dată, interiorul este divizat prin nişe arcuite formate din coloane (aceeaşi formă se poate distinge pe faţada exterioară a bisericii reformate din Mintiu). Tavanul şi ferestrele sunt decorate cu stu¬caturi. In turnul bisericii există în total trei clopote, realizate în 1927,