Monumente istorice din zonă

Print
 • id
 • Muzeul "Sigmund Dachler" - SADU
 • SB-II-a-A-12531
 • sat SADU, str. Principală nr. 486
 • sec. XVII – XVIII
 • În anul 1759, prin decretul Mariei Tereza, biserica este dată unițiilor. Ordodocșii, sub conducerea lui popa Tunsu din Sadu, ocupă biserica, dar, în mai 1761, Bucow dă biserica celor 12 familii unite din localitate. În sec. XVIII biserica este reînoită. Inscripțiile din biserică sunt următoarele: în proscomidie, cu litere chirilice, este scris numele ”Ștefan”; pe o piatră de mormânt este scris ”Aici odihnesc oasele robului lui Dumnezeu Ilie de la Kiparăț, mort în luna Septembrie 8 zile leatul de la Hristos 1719”; pe zidul dinspre turnul clopotniță este scris cu litere chirilice ”Zidar Oprea de la Făgăraș 1759”; pe turn este înscris anul ”1795”. În prezent biserica este ortodoxă. Biserica, construită în mai multe etape în secolele XVII și XVIII, e dezvoltată pe un plan dreptunghiular alungit, alcătuit din altar, naos, pronaos și exonartex.
  Naosul este prelungit prin introducerea unei travei înspre altar. Cercetări arheologice au descoperit fundații ale vechiului altar în actualul naos. Cele două compartimente ale naosului sunt despărțite printr-un arc dublou. Partea veche a naosului este acoperită cu o calotă, iar extinderea cu o boltă foarte aplatizată, care acoperă și altarul.
  Exonartexul, deasupra căruia se ridică turnul clopotniță, datează dintr-o etapă ulterioară construirii bisericii, fiind datat 1795. Nivelul de bază al exonartexului este acoperit cu o calotă, în timp ce planșeele turnului clopotniță, ridicat peste exonartex, sunt din lemn.
  Pronaosul e acoperit cu o calotă aplatizată. Biserica are fundații din piatră, ziduri din piatră și cărămidă și bolți din cărămidă.
  Este pictată în frescă, în interior.
 • Arhiva INP, Fond DMI