Monumente istorice din zonă

Print
  • id
  • Casa muzeu - SĂLACEA
  • BH-II-a-B-01197
  • comuna SĂLACEA
  • 1792, refăcută în 1936
  • Secţiunea orizontală a corpului pricipal este dreptunghiulară, altarul are formă poligonală. În partea superioară sunt bolţi în formă de segment de tor (inel) iar peste altar cupolă. Pereţii, în interior, au pilaștrii pe care se sprijină arcele în semicerc, ce fac trecerea între segmentele de inel. Ferestrele au bolţi în arc de cerc. Zidurile sunt din cărămidă ca şi bolţile, şarpanta din lemn ecarisat şi învelitoare din ţiglă. Treptele sunt din piatră. Frescele interioare au fost executate în anul 1936 şi reprezintă ducerea lui Isus pe Golgota în 12 scene. Are un turn pătrat. Nu are sculpturi.
    O singură dată a renovării se cunoaşte în 1936, când au fost pictate şi frescele interioare.
  • Borovsyki Samu: op.cit. p.145-146.