Monumente istorice din zonă

Print
  • id
  • Muzeul Comunităţii Evreilor - IAŞI
  • IS-II-m-B-04057
  • municipiul IAȘI, str. Sinagogilor nr. 1
  • 1657-1671
  • Este cel mai vechi monument iudaic din România, a fost construită in anii 1657-1671 din inițiativa rabin Nathan Hanover care a activat la Iași încă din 1651. In vechiul cartier evreiesc din Târgul Cucului, există o stradă a Sinagogilor. Un hrisov al lui Alexandru Iliaș din 1686, acordat breslei evreilor ieșeni le întărește dreptul de a avea o sinagogă. Pe peretele sudic o inscripție atestă că Sinagoga mare a fost refăcută in anul 1761, când avea aproximativ 50 de enoriași. In anul 1862 un incendiu a distrus lemnăria și zugrăveala, care ulterior au fost refăcute. Sinagoga mare din Iași are un etaj cu mansardă deasupra pridvorului rezervat femeilor. Coexistența unor elemente de amenajare și decorație sefarde și așkenazite indică prezența ambelor rituri. Factura sa generală este unică in România. Din exterior clădirea are volume clare. Peste un parter nalt, limitat de o cornișă mică, se înalță la un capăt la vest un volum transversal acoperit in formă de corabie răsturnată și la celalalt capăt o mare cupolă. Golurile mici ale ferestrelor și ușilor, pe câmpul mare al pereților exteriori zugrăviți ca și grosimea lor mare amintesc de sinagogile de tip fortăreață din Polonia.
    Arhitectura interioară este influențată de cea a sinagogilor din Europa Orientală. Sama mare de adunare este împărțită in două și cuprinde BIMA cu AMUD pentru oficinat, decorat cu două animale inaripate, țesute cu fir.
  • Sinagogi din România, Aristide Streja, Lucian Schwarz, p. 110-112.