Monumente istorice din zonă

Print
 • id
 • Colecția muzeală a armenilor transilvăneni - DUMBRĂVENI
 • SB-II-m-A-12383
 • oraş DUMBRĂVENI, Piaţa Cipariu Timotei nr. 1
 • 1766 – 1791
 • Pentru a nu avea conflicte cu ceilalţi comercianţi, armenii au fondat oraşe proprii autonome: Gherla (Armenopolis) şi Dumbrăveni (Elisabethpolis). Întemeierea acestor oraşe coincide cu extinderea dominaţiei habsburgice asupra Transilvaniei. Întrucât pentru obţinerea de pământuri şi a dreptului de a avea oraşe proprii autonome, guvernul austriac condiţiona trecerea la catolicism, armenii au cedat (cei din Dumbrăveni au încercat în 1690 să revină la vechea credinţă gregoriană). Cele două oraşe armene au fost declarate oraşe libere regale în 1711 (Gherla), respectiv în 1733 (Dumbrăveni). Acestea aveau dreptul să se autoadministreze, să aibă tribunale armeneşti, să folosească legi proprii, să întreţină în mod neîngrădit relaţii comerciale cu state străine, să organizeze târguri, fiind supuse principeluiTransilvaniei doar din punct de vedere militar şi fiscal. Privilegiile şidrepturile erau acordate exclusiv armenilor catolici.
  Biserica a fost ridicată din fondurile comunităţii armeneşti din Dumbrăveni in ultima parte a secolului al XVIII lea, sfințindu-se în anul 1790, după cum reiese şi in inscripţia aflată deasupra portalului de vest.
  Proiectul a fost executat după arhitectul vienez Weberlacher. Biserica este o construcţie de mari proporţii, cu arhitectură barocă. Nava este dreptunghiulară, pe trei travei cu pilaștri baroci susținând bolta a vela şi arce dublouri. Altarul, format dintr-o travee rectangulară şi una semicirculară este flancat de două încăperi şi ele rectangulare, sacristia şi capela. Turnul de nord al bisericii a fost refăcut după distrugerea acoperișului dina nul 1927 fără acoperişul baroc, ci doar cu o simplă învelitoare din tablă.
  Biserica este construită din cărămidă şi piatră, pe fundaţii şi soclu de piatră. Cele 3 travei ale navei au pe ambele laturi altare neclasice cuprinzând picturi cu scene religioase. Cea mai valoroasă dintre ele este cea din altarul central care reprezintă martiriul Sf. Ştefan.
 • Fișa DMASI