Monumente istorice din zonă

Print
  • id
  • Muzeul Județean - SATU MARE
  • SM-II-m-A-05224
  • municipiul SATU MARE, Piaţa Libertăţii nr. 21
  • 1798-1842
  • Muzeul de artă este găzduit in clădirea construită in stil neogotic in a doua jumătate a secolului al XIXlea, clădire declarată monument de arhitectură. In sec XIX, pe acest teren se afla o clădire servea drept depozit al cetăţii Satu Mare. In aceasta clădire, a fost semnată in anul 1711 pacea de la Satu Mare, în urma înfrângeriirăscoalei lui Francisc Rakoczy al II lea.
    Clădirea are o planimetrie in forma in L, fiind compusă din două corpuri diferite ca stil arhitectural, provenind din perioade diferite de construcție.
    Casa este amplasată pe colţul de sud-est al pieţii, în aliniamentul trotuarului în forma literei “L”. Aripa din interior a fost prelungită cu o construcție numai parter. Restul clădirii are două etaje. Clădirea este construită din cărămidă cu ziduri portante şi fundaţie de piatră. Pe linia faţadei, la parter, sunt patru săli cu boltă cu închidere în formă de pătrat. În curte sunt câteva încăperi mai mici care sunt dispuse pe un coridor. Dinspre curte, alipită, este casa scării. La etaje există de asemenea coridoare care deservesc câte cinci camere. Golul uşilor şi ferestrelor sunt ogivale cu tocul din stejar. Deasupra porţii se află un timpan cu o fereastră rotundă. Pe faţadă a existat o placă din marmură roşie comemorativă despre încheierea păcii de la Satu Mare din 1711. Clădirea care găzduieşte astăzi secţia de artă a Muzeului Judeţean.