Monumente istorice din zonă

Print
 • id
 • Muzeul Etnografic Ceangăiesc - ZĂBALA
 • CV-II-a-A-13328
 • sat/comună ZĂBALA, str. Mare nr. 62
 • sec. XV-XIX
 • Ansamblul este format din: Biserica reformată și Incintă fortificată cu turn clopotniță
  Biserica a fost ridicată inițial în secolul XIV, fără turn clopotniţă, de către credincioşii din localitate. Forma iniţială era de tip romanic cu absidă şi arc triumfal semicircular. A fost fortificată cu zid înconjurător. Biserica a avut tavan casetat pictat, dar aceasta a fost desfiinţat. Turnul înglobat în porţiunea de sud a zidului înconjurător s-a ridicat în 1616, epoca artei Renaşterii în Transilvania. Zidul înconjurător a fost în cea mai mare parte demolat în sec. XIX, s-a păstrat numai o porţiune lângă turn.
  Biserica se compune dintr-un sanctuar cu absidă semicirculară legat cu nava dreptunghiulară cu un arc triumfal semicircular turtit. În absida sanctuarului stă amvonul (coroana amvonului datează din 1736), în capătul navei este tribuna orgii. Nava are o intrare de sud şi una de vest, fiecare cu portic; ea este sprijinită de contraforturi. Spre sud de faţada de sud a bisericii s-a păstrat o porţiune din vechiul zid înconjurător, în care stă înglobat turnul clopotniţă cu plan pătrat, cu două etaje şi cu fleşă învelită cu ţigle solzi.
 • Orbán Balázs: Székelyföldés Erdély, CR-ROM, Arcanum, Budapest, 2001, ISBN 9639374148
  OrbánBalázs: A Székelyföldleírásatörténelmi, régészeti, természetrajzi s népismeiszempontból (hasonmáskiadás), BabitsKiadó, Szekszárd, 2002, ISBN 9639272779, (SauOrbánBalázs, A Székelyföldleírása. Vol. III, Háromszék, Pest, 1869 )